“พม่าระยะประชิด” นิทรรศการที่ให้มากกว่าความรู้ คือการได้สัมผัสและเข้าใจ

ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศสมาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งเราอาจจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศนี้น้อยมาก ซึ่งทางมิวเซียมสยามก็ได้มีการจัดนิทรรศการ พม่าระยะประชิด (Myanmar Up-Close) เพื่อให้เรามีความรู้ความเข้าใจกับประเทศพม่ามากขึ้นโดยผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ จะน่าสนใจแค่ไหนลองตามปอมาดูกันเลยดีกว่านิทรรศการ พม่าระยะประชิด (Myanmar Up-Close) เป็นนิทรรศการหมุนเวียน ที่จะมีถึง 31 กรกฎาคม 2559 ณ มิวเซียม สยาม ท่าเตียน และปอก็ได้มีโอกาสมาในงานแถลงข่าวเปิดงานพม่าระยะประชิด-มิวเซียมสยาม

โดยมีการแสดงนาฏศิลป์พม่าร่วมสมัย และการจัดเสวนาในหัวข้อ “จุดเปลี่ยนที่ก้าวผ่าน” โดย คุณทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร นักจัดการความรู้อาวุโส/ภัณฑารักษ์ คุณธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ และคุณตูซาร์ นวย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรื่องราว มุมมองที่น่าสนใจว่า ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและพม่า มักเกิดจากความรู้สึกไม่เข้าใจกัน และอคติ ทัศนคติที่เราได้รับรู้มา

พม่าระยะประชิด-มิวเซียมสยาม

การแสดงนาฏศิลป์พม่าร่วมสมัย โดย แซค กัมปนาท เรืองกิตติวิลาส

พม่าระยะประชิด-มิวเซียมสยาม

โดยภายในงาน พม่าระยะประชิด จะแบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนเกสต์เฮาส์ (Guest’s House) และ โซนเกสเฮาส์ (Guess House)
โดยในโซนเกสต์เฮาส์ (Guest’s House) เป็นมุมของชาวพม่าที่มาอยู่ในประเทศไทยผ่าน ที่มา – ที่เป็นอยู่ – ที่ไป ทำให้เรารู้สึกมุมมอง ความรู้สึกที่ทำให้เขาตัดสินใจมายังประเทศไทยพม่าระยะประชิด-มิวเซียมสยาม

พม่าระยะประชิด-มิวเซียมสยาม

มีการแสดง ฉัตรยอดเจดีย์ชเวดากองจำลอง จากวัดเชิงเขา จ.กาญจนบุรี

โซนเกสเฮาส์ (Guess House) โซนนี้เป็นอะไรที่ปอชอบมาก เพราะมันทำให้เราได้รู้อะไรในมุมมองที่ต่างออกไป เป็นการเสนอทัศนคติของประเทศไทย
ต่อพม่าว่าเรามองเขาเป็นยังไง

พม่าระยะประชิด-มิวเซียมสยาม

จะแลกเปลี่ยนหรือรุกราน

และในงานยังมีการแสดงข้าวของเครื่องใช้จากพม่าอีกด้วย

และในงานยังมีการแสดงข้าวของเครื่องใช้จากพม่าอีกด้วย

มุมอื่นๆในงานที่น่าสนใจ

ปอว่า นิทรรศการ พม่าประชิด เป็นอีกงานที่เราถ้ามีโอกาสต้องมาดูและทำความเข้าใจกัน เพื่อที่เราจะได้รู้จักเพื่อนบ้านคนนี้มากขึ้น และการที่เราเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น ก็จะทำให้เราได้มุมมองความหลากหลายของสังคมระหว่างไทยและพม่าที่ มีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมที่มีรากฐานร่วมกันมา
โดยคนที่สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีทุกวัน (ปิดวันจันทร์) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 18.00 น. ที่ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

Comment is closed.