Happynarae ต้นแบบกิจการเพื่อสังคมที่ไม่ได้หยุดเพียงแค่จุดเดียว

Soical Enterprise (กิจการเพื่อสังคม) คำนี้หลายคนอาจจะได้ยินกันมากในช่วงนี้เพราะ รัฐบาลกำลังมีการสนับสนุนในเรื่องนี้กันมาก  แต่ในต่างประเทศนั้นเรื่องนี้มีกันมานานแล้วมากๆ วันนี้ปอเลยไปหาอีกตัวอย่างหนึ่งของกิจการเพื่อสังคมที่น่าสนใจของประเทศเกาหลีมาให้ได้ดูแนวคิดของเขากันและ กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยกัน

บริษัทที่ปอจะพูดถึงครั้งนี้ คือ Happynarae เป็นหนึ่งในองค์กรกิจการเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ และได้ต้อนรับเจ้าของรางวัลโนเบล โนมูฮัมหมัดยูนัสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของ Happynarae และได้กล่าวไว้ว่า ” สำนึกขององค์กรที่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมคือการที่สามารถช่วยผู้ประกอบการที่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆได้ “

12921183_10154255770937313_1348364136_n

โดยตอนแรกนั้น บริษัทไม่ได้ชื่อว่า Happynarae แต่ชื่อว่า MRO Korea เป็น บริษัท ร่วมทุนระหว่างW. W. Grainger group และ SK Group ทาง MRO Korea โดยที่ MRO Korea กลายเป็นองค์กรกิจการเพื่อสังคมในปี 2011 แต่ในช่วงแรกรัฐบาลก็ไม่ได้มองว่าบริษัทนี้เป็นองค์กรกิจการเพื่อสังคมอย่างแท้จริง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัทในเครือ SK Chaebol และหลังจาก MRO Korea เปลี่ยนเป็น Happynarae และบริษัทได้เพิ่มการมีส่วนร่วมกับทางสังคมมากขึ้น รวมถึงการลงทุนแบบไม่หวังผลกำไรในกิจกจกรรมอาสาสมัคร ร่วมถึงส่งผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ อีกด้วย โดยในเดือนกรกฎาคม ปี 2014 บริษัทได้รับการยอมรับจาก ประธานาธิบดี Park Geun-hye สำหรับผลงานที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยบริษัท Happynarae จะสามารถแบ่งออกเป็น6ส่วน ได้แก่ กลุ่มตลาดกิจการเพื่อสังคม , การช่วยเหลือทางการเงิน , การส่งเสริมความรู้ , การจ้างงาน , การส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการตลาดจากผู้เชื่ยวชาญ , การวิจัยและพัฒนา

ข้อมูลจาก : http://en.happynarae.co.kr/

แต่กิจการเพื่อสังคมของบริษัท Happynarae นั้นที่มีตัวอย่างให้เราเห็นง่ายๆเลยก็จะมีเช่น
1. พนักงาน Happynarae มีพนักงานหลากหลายของความเสี่ยงทางสังคมประกอบไปด้วยผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือและผู้ปกครองในครอบครัวที่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัว ญาติ พี่น้อง
2. Happynarae สนับสนุนองค์กรกิจการเพื่อสังคม และกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ ผ่านทางสองวิธี คือทาง Happynarae ดำเนินการให้สิทธิพิเศษให้กับสินค้าของผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมอื่น ๆ ‘ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบการแข่งขันด้านราคา
3. Happynarae ผลักดันด้านโครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรทางสังคมเพื่อเพิ่มความอยู่รอดในอุตสาหกรรมและการดำเนินโปรแกรมให้คำปรึกษา ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและขยายช่องทางการตลาดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆในสังคมอีกด้วย ในการสร้างเว็บไซต์ของพวกเขาและดำเนินกิจการ ของ Happynarae Mall ซึ่งมีเฉพาะจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากองค์กรทางสังคม
4. Happynarae จัดกิจกรรมอาสาสมัครโดยส่งผู้เชียวชาญไปถ่ายทอดองค์วามรู้ของบริษัท ให้กับผู้ประกอบการทางสังคมที่ต้องการคำแนะนำและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ Happynarae ทำให้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อชุมชนท้องถิ่นผ่านการเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุในท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการทางสังคม Happynarae เป็นแม่งานในการจัดประชุมผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมและพันธมิตรse01 se02

หากลองมองกลับมาที่บ้านเราองค์กรที่ประกอบธุรกิจและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม รวมถึงกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่น ที่เห็นได้ง่ายๆ และชัดเจนก็คงเป็นที่ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย หลายคนคงสงสัยว่าทำไมอย่างแรกคือ

ไร่สิงห์ปาร์ค
1. สิงห์ปาร์ค เชียงราย จ้างงานคนรอบๆ ชุมชุน รวมถึง การบริจาคเงินอาหารกลางวันให้กับโรงแรมรอบๆสิงห์ปาร์ค ประมาณ 50 โรง ซึ่งรายได้ตรงนี้มาจาก ค่ารถรางนำเที่ยวนั้นเอง (คนซื้อบัตรได้เครื่องดื่ม2ขวด คือ น้ำเปล่า และเครื่องดื่มเกลือแร่)
2. สิงห์ปาร์คคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การปลูกพืช ผัก และผลไม้ จะคำนึงถึงผู้ปลูก และผู้บริโภคเสมอ โดยจะใช้สารเคมีน้อยที่สุด สารปราบศัตรูพืชจากธรรมชาติ นอกจากจะเอาไม่อยู่จริงๆต้องใช้สารเคมี แต่หากจะเก็บก็จะรอบให้สารเคมีหมดฤทธิ์ก่อน
3. สิงค์ปาร์คใช้พลังงานทดแทน จะเห็นได้ว่าเวลาขี่จักรยานในสิงค์ปาร์คจะเห็นแผลงโซลาร์เซลล์เป็นระยะๆ เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของการเกษตร และอื่นๆ
4. การบำบัดน้ำเสียของการทำกิจกรรมภายในสิงห์ปาร์คก่อนปล่อยสู่ชุมชน ตรงนี้สามารถบอกได้ว่าทางสิงห์ปาร์คคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้างอย่างแท้จริง
5. สิงห์ปาร์ค ยังมีการมาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการทำเกษตรกรรมแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและชีวิตตัวเอง ลดการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุน ใช้สารจากธรรมชาติและวิธีการปลูกแบบใหม่ๆ ที่ใช้เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่

อันที่จริงทางสิงห์ปาร์ค เชียงราย ที่นี้แทบไม่ได้ประกาศให้ใครๆ ได้รู้ว่าเขาทำกิจกรรมอะไรบ้าง แต่ได้ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งทำให้ประทับใจในการประกอบกิจการ ที่คำนึงถึงสังคมและชุมชน รวมถึงคนที่ไปเยี่ยมให้ได้รับความสุขแบบทุกๆฝ่าย เราผู้ไปเยือนได้รับบรรยายกาศดีๆ อากาศดีๆ กิจกรรมสนุกๆ และอาหารอร่อยราคาไม่แพงมากมาย ส่วนชุมชน ได้งาน ได้ความรู้ ได้รับความช่วยเหลือจากทางสิงค์ปาร์ค
ทางสิงค์ปาร์คก็ได้บุคคลการ ได้เกษตรกรที่เข้ารวมในการทำเกษตรแบบแนวทางของเขา แถมยังมีรายได้เข้ามาอีกด้วยจากนักท่องเที่ยว การทำธุรกิจของสิงห์ปาร์ค เชียงราย เหมือนเป็นการได้ตอบแทนคืนกลับสู่สังคมเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีผู้ประกอบการแบบนี้ เพราะไม่ได้คำนึงถึงแต่ผลกำไร แต่เขาคำนึงถึงผู้อื่นด้วย

 

ข้อมูลจาก
http://en.happynarae.co.kr/
http://www.sk.com/Contribution/Scholarship

Comment is closed.